Công cụ thành viên

Công cụ trang web


google:api:creat-google-map-apikey

Để sử dụng google map API, google bắt buộc người dùng phải cung cấp giá trị API Key, bài viết này hướng dẫn tạo một Google Project để lấy API key.

Tạo Project

Truy cập https://console.developers.google.com sau đó nhấp nút Creat project, tại hộp thoại New Project điền vào tên project tùy ý sau đó nhấp nút Creat.

Ảnh 1: Creat project

Kích hoạt Google Map Javascript API

Sau khi Project được tạo thành công, nhấp chọn Tab Library, nhập tìm kiếm từ khóa Google Maps JavaScript API hoặc tại danh sách Popular APIs trong nhóm Google Maps APIs tìm thấy Google Maps JavaScript API.

Nhấp chọn Google Maps JavaScript API và ấn ENABLE

Lấy API key

Nhấp chọn menu Credentials sau đó nhấp Create credentials và chọn API key:

Tại hộp thoại hiện ra giá trị API Key chính là giá trị cần lấy để đưa vào cấu hình block.

google/api/creat-google-map-apikey.txt · Sửa đổi lần cuối: 2016/09/09 17:02 bởi hoaquynhtim99