Công cụ thành viên

Công cụ trang web


en:wiki:translate

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản sau
Phiên bản trước
en:wiki:translate [2012/12/11 13:56] – created laseren:wiki:translate [2012/12/12 02:09] (hiện tại) – sửa đổi bên ngoài 127.0.0.1
Dòng 3: Dòng 3:
  
 ===== Cần có một tài khoản ===== ===== Cần có một tài khoản =====
-Để biên tập bất cứ ngôn ngữ nào trên NukeViet Wiki, bạn hãy [[http://nukeviet.vn/vi/contact/| liên hệ Ban Quản Trị NukeViet]] đề nghị cấp tài khoản làm việc. Một tài khoản có thể sử dụng để biên tập cho nhiều ngôn ngữ.+Để biên tập bất cứ ngôn ngữ nào trên NukeViet Wiki, bạn hãy [[http://nukeviet.vn/vi/contact/| liên hệ Ban Quản Trị NukeViet]] đề nghị cấp tài khoản làm việc. Một tài khoản có thể sử dụng để biên tập cho một hoặc nhiều ngôn ngữ tùy vào việc cấp phép của Ban Quản Trị theo đăng ký của bạn.
  
 Để thuận tiện cho việc liên lạc, bạn nên có tài khoản ở [[http://NukeViet.vn| website NukeViet]] trước khi liên hệ với Ban Quản Trị. Mọi thắc mắc vui lòng [[http://nukeviet.vn/vi/contact/| liên hệ Ban Quản Trị NukeViet]] để được trợ giúp. Để thuận tiện cho việc liên lạc, bạn nên có tài khoản ở [[http://NukeViet.vn| website NukeViet]] trước khi liên hệ với Ban Quản Trị. Mọi thắc mắc vui lòng [[http://nukeviet.vn/vi/contact/| liên hệ Ban Quản Trị NukeViet]] để được trợ giúp.
  
 ===== Tìm hiểu về cách trình bày bài bằng wiki===== ===== Tìm hiểu về cách trình bày bài bằng wiki=====
-Để dịch NukeViet Wiki, bạn cần nắm vững [[wiki:syntax:vi|cú pháp trình bày bài viết bằng Wiki]]. Mục đích là tránh đụng phải nó trong quá trình dịch. Sau đó, bạn chỉ cần copi bài viết gốc sang trang ngôn ngữ mới và mắt đầu quá trình dịch.+Để dịch NukeViet Wiki, bạn cần nắm vững [[wiki:syntax:vi|cú pháp trình bày bài viết bằng Wiki]]. Mục đích là tránh đụng phải nó trong quá trình dịch. Sau đó, bạn chỉ cần copi bài viết gốc sang trang ngôn ngữ mới và bắt đầu quá trình dịch.
  
 ===== Hướng dẫn dịch tài liệu ===== ===== Hướng dẫn dịch tài liệu =====
 Đăng nhập NukeViet Wiki để tham gia biên tập tài liệu Đăng nhập NukeViet Wiki để tham gia biên tập tài liệu
  
-Click link "Đăng nhập" trên trang chủ:+Nhấp chuột vào link "Đăng nhập" trên trang chủ:
 {{ :wiki:translate-wiki-01.jpg?600 |}} {{ :wiki:translate-wiki-01.jpg?600 |}}
  
Dòng 24: Dòng 24:
 Trên ảnh: Trên ảnh:
   * 1: Thông tin về tài khoản bạn đang sử dụng.   * 1: Thông tin về tài khoản bạn đang sử dụng.
-  * 2: Click vào đây để sửa thông tin tài khoản và đổi mật khẩu.+  * 2: Nhấp chuột vào link này để sửa thông tin tài khoản và đổi mật khẩu.
   * 3: Vị trí và tên tài liệu bạn đang xem.   * 3: Vị trí và tên tài liệu bạn đang xem.
   * 4: Các ngôn ngữ cho tài liệu bạn đang xem. Nền màu xám chứng tỏ tài liệu chưa được dịch sang ngôn ngữ đó.   * 4: Các ngôn ngữ cho tài liệu bạn đang xem. Nền màu xám chứng tỏ tài liệu chưa được dịch sang ngôn ngữ đó.
Dòng 33: Dòng 33:
  
 ==== Dịch một trang mới ==== ==== Dịch một trang mới ====
-Click lên đường link màu đỏ trên trang [[en:user_manual|mục lục]] bạn sẽ được đưa tới trang thông báo "This topic does not exit" (bài này chưa tồn tại), như vậy bạn cần dịch mới nó. Có thể dịch một trang tài liệu mới từ ngôn ngữ nào đó, cách đơn giản nhất là sao chép nó từ một ngôn ngữ đã có rồi dịch. Những ngôn ngữ đã có tài liệu này sẽ được đánh du màu xanh đậm (xem hình dưới).+Nhấp chuột lên đường link màu đỏ trên trang [[en:user_manual|mục lục]] bạn sẽ được đưa tới trang thông báo "This topic does not exit" (bài này chưa tồn tại), như vậy bạn cần dịch mới nó. Có thể dịch một trang tài liệu mới từ ngôn ngữ nào đó, cách đơn giản nhất là sao chép nó từ một ngôn ngữ đã có rồi dịch. Những ngôn ngữ đã có tài liệu này sẽ được đánh du màu xanh đậm (xem hình dưới).
 {{ :wiki:translate-wiki-08.jpg?600 |}} {{ :wiki:translate-wiki-08.jpg?600 |}}
  
-Bạn click lên link đó để chuyển sang trang tài liệu gốc. Nên chọn tiếng Việt là tài liệu gốc vì nó luôn được cập nhật mới nhất. Khi đã xác định được tài liệu gốc bạn hãy bắt đầu công việc dịch thuật của mình. Cách làm tiếp theo như sau:+Bạn nhấp chuột lên link đó để chuyển sang trang tài liệu gốc. Nên chọn tiếng Việt là tài liệu gốc vì nó luôn được cập nhật mới nhất. Khi đã xác định được tài liệu gốc bạn hãy bắt đầu công việc dịch thuật của mình. Cách làm tiếp theo như sau:
  
 === Bước 1 === === Bước 1 ===
Dòng 42: Dòng 42:
 {{ :wiki:translate-wiki-04.jpg?600 |}} {{ :wiki:translate-wiki-04.jpg?600 |}}
  
-Trong trường hợp nếu bạn không có quyền Sửa tài liệu thì nó sẽ là nút "Xem mã nguồn" (hình cái kính lúp) {{:wiki:wiki-viewsource-button.jpg?nolink|}}, bạn vẫn có thể click vào link đó để chuyển sang trang copi tài liệu.+Trong trường hợp nếu bạn không có quyền Sửa tài liệu thì nó sẽ là nút "Xem mã nguồn" (hình cái kính lúp) {{:wiki:wiki-viewsource-button.jpg?nolink|}}, bạn vẫn có thể nhấp chuột vào link đó để chuyển sang trang copi tài liệu.
 {{ :wiki:translate-wiki-11.jpg?nolink |}} {{ :wiki:translate-wiki-11.jpg?nolink |}}
  
Dòng 52: Dòng 52:
  
 === Bước 3 === === Bước 3 ===
-Di chuyển lên nút "Xem tài liệu" (hình trang giấy) {{:wiki:wiki-page-view-button.jpg?nolink|}} để hiện ra menu "Xem trang", click menu này để trở lại trang xem tài liệu.+Di chuyển lên nút "Xem tài liệu" (hình trang giấy) {{:wiki:wiki-page-view-button.jpg?nolink|}} để hiện ra menu "Xem trang", nhấp chuột vào menu này để trở lại trang xem tài liệu.
 {{ :wiki:translate-wiki-06.jpg? |}} {{ :wiki:translate-wiki-06.jpg? |}}
 Trong một số trường hợp hệ thống sẽ hỏi bạn có chắc chắn chuyển trang khi chưa lưu tài liệu không, bạn cứ đồng ý (nhấp nút "Leave Page"). Trong một số trường hợp hệ thống sẽ hỏi bạn có chắc chắn chuyển trang khi chưa lưu tài liệu không, bạn cứ đồng ý (nhấp nút "Leave Page").
Dòng 59: Dòng 59:
  
 === Bước 4 === === Bước 4 ===
-Tại trang xem tài liệu gốc bạn nhấp vào link ngôn ngữ muốn dịch, giả sử đó là tiếng Anh thì click link ''English (en)''.+Tại trang xem tài liệu gốc bạn nhấp vào link ngôn ngữ muốn dịch, giả sử đó là tiếng Anh thì nhấp chuột vào link ''English (en)''.
 {{ :wiki:translate-wiki-07.jpg?600 |}} {{ :wiki:translate-wiki-07.jpg?600 |}}
  
 Hệ thống sẽ thông báo rằng chưa có tài liệu này.  Hệ thống sẽ thông báo rằng chưa có tài liệu này. 
 {{ :wiki:translate-wiki-08.jpg?600 |}} {{ :wiki:translate-wiki-08.jpg?600 |}}
-Khi đó bạn chỉ việc di chuyển lên nút "Tạo trang" (Hình cây bút chì có dấu coonjg (+) bên cạnh) {{:wiki:wiki-create-button.jpg?nolink|}} để làm xuất hiện menu "Creat this page"Click lêm menu này để tạo trang biên tập tài liệu.+Khi đó bạn chỉ việc di chuyển lên nút "Tạo trang" (Hình cây bút chì có dấu coonjg (+) bên cạnh) {{:wiki:wiki-create-button.jpg?nolink|}} để làm xuất hiện menu "Creat this page"Nhấp chuột lên menu này để tạo trang biên tập tài liệu.
  
 === Bước 5 === === Bước 5 ===
en/wiki/translate.1355234167.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2012/12/11 13:56 (sửa đổi bên ngoài)