Công cụ thành viên

Công cụ trang web


en:user_manual

User manual

Foreword

This document was translated from Vietnamese, focus to guide the system administrator and the user management module. Other content has been removed to ensure that you have a brief document, easy to read, easy to practice.

System administrator

 1. The concept needs to know
   1. Thêm block
   2. Sửa, xóa một block
   3. Quản lý block trên trang chủ
   1. Cài giao diện mới
   2. Đóng gói giao diện
  1. Giới thiệu về hệ thống quản trị của nukeviet
  2. Thêm/Sửa Quản trị website
  3. Cấu hình phần quản trị
  1. Giới thiệu chung về quản trị cơ sở dữ liệu
  2. Hướng dẫn tối ưu hóa cơ sở dữ liệu
  3. Hướng dẫn lưu cơ sở dữ liệu
  4. Hướng dẫn tải về
  5. Data backup
  6. Cấu hình
  1. Giới thiệu về hệ thống quản lý file
  2. Thêm/Sửa/Xóa/Di chuyển file, folder
  1. Ngôn ngữ data
  2. Ngôn ngữ giao diện
  3. Cấu hình
  4. Kiểm tra ngôn ngữ giao diện
  5. Tạo ngôn ngữ giao diện
  1. Dọn dẹp hệ thống
  2. Chẩn đoán site
  3. Hạng site theo từ khóa
  4. Sitemap Ping
  5. Kiểm tra phiên bản
  6. Cập nhật theo Revision
  7. Cấu hình

Management module

  1. Giới thiệu về hệ quản trị thành viên
  2. Cấu hình module thành viên
  3. Nội quy website
  4. Câu hỏi bí mật
  5. Danh sách thành viên đợi kích hoạt
  6. Thêm thành viên mới
  7. Quản lý nhóm thành viên
  1. Khách hàng
  2. Thêm khách hàng
  3. Khối quảng cáo
  4. Thêm Khối Quảng cáo
  5. Thêm quảng cáo
  1. Quản lý chủ đề
  2. Thêm file mới
  3. File chờ kiểm duyệt
  4. Báo cáo lỗi
  5. Quản lý comment
  6. Cấu hình module
  1. Quản lý các liên hệ gửi tới
  2. Quản lý các bộ phận
  3. Nội dung thông báo trên trang liên hệ
  1. Chủ đề và quản lý chủ đề tin tức
  2. Nhóm tin liên quan
  3. Nguồn tin
  4. Các block tin
  5. Cấu hình module
  6. Đăng tin
  7. Sửa chữa – xóa tin tức
  1. Danh sách sản phẩm
  2. Thêm sản phẩm
  3. Loại sản phẩm
  4. Nhóm sản phẩm
  5. Block sản phẩm
  6. Hãng sản xuất
  7. Quản lý bình luận
  8. Đơn vị sản phẩm
  9. Đơn đặt hàng
  10. Đơn vị tiền tệ
  11. Tích hợp cổng thanh toán
  12. Hướng dẫn thanh toán
  13. Cấu hình module

 Visitors this page

en/user_manual.txt · Sửa đổi lần cuối: 2012/12/11 07:06 bởi 127.0.0.1